سعید ناجی، متخصص حوزه فلسفه برای کودکان در مصاحبه با خبرگزاری مهر برنامه فلسفه برای کودکان را اینگونه توضیح می دهد: فلسفه برای کودکان آموزش اندیشیدن به کودک و نوجوان است. متن کامل مصاحبه را در زیر بخوانید:

https://goo.gl/Vn8iMT

مدیر موسسه فرهنگی مطالعاتی پیدایش رویش دیگر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره برنامه

فلسفه برای کودکان توضیحاتی را ارائه کرده است: در برنامه فلسفه برای کودکان ترویج فلسفه به عنوان علمی تخصصی و در معنای آکادمیک نیست، بلکه آنچه مد نظر است استفاده بردن از گفت و گوی فلسفی به روش سقراطی است تا در جامعه شاهد رشد عقلانیت، ارتقای ذهنیت منطقی، بالارفتن روحیه نقد، احترام به نظرات یکدیگر، درک صحیح پرسش‌های همدیگر و در نهایت خود تصحیحی باشیم.

https://goo.gl/zGnzNh