images-site(31)
 از مجموعه برنامه های مطالعاتی موسسه مطالعاتی رویش دیگر در حوزه روان شناسی

گروه با هم خوانی متون روانشناسی

با توجه به اینکه روانشناسی بر بسیاری از وجوه زندگی ما اثر می گذارد، شایسته است حتی کسانی که در پی کسب تخصص در این رشته نیستند آگاهی مختصری از این دانش پویا داشته باشند.خواندن کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد به شما کمک می کند که بفهمید چرا افراد به شیوه های معینی می اندیشند و رفتار می کنند. همچنین فهم صحیح این کتاب در شما بصیرتی نسبت به نگرش ها و واکنش های خودتان ایجاد می کند. علاوه بر این مطالعه این کتاب  شما را آماده می ساز تا ادعاهایی را که به نام روانشناسی عنوان می شود ارزیابی کنید.

از آنجا که روانشناسی با همه جوانب زندگی آدمی سروکار دارد،گروه باهم خوانی متون روانشناسی موسسه مطالعاتی رویش دیگر برآن است تا ازطریق متن خوانی کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد در جهت دستیبابی به اهداف فوق گام بردارد. جلسات این گروه از روز سه شنبه، هشتم اسفندماه، راس ساعت ۱۷ در محل مؤسسه آغاز شده است و تا کنون سه جلسه از این سلسله جلسات گذشته است. کارشناس این گروه خانم زهره فتوحی می باشند. تحصیلات ایشان کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی است. از کلیه علاقه مندان به حوزه روان شناسی جهت حضور در این گروه دعوت می شود. حق عضویت در این گروه ماهانه ۱۰۰۰۰ تومان است.

مؤسسه مطالعاتی رویش دیگر