قابل توجه علاقه مندان به شرکت در جلسات نقد و بررسی فیلم:

مؤسسه مطالعاتی رویش دیگر قصد دارد از بهمن ماه سال جاری جلسات نقد و بررسی فیلم کوتاه و فیلم مستند را  با رویکردی انتقادی، فکری و تکنیکی و با حضور کارشناسان این حوزه،  شنبه ها و چهارشنبه های هر هفته برگزار نماید. لازم به ذکر است در این جلسات ابتدا فیلم مورد نظر نمایش داده می شود و سپس با حضور کارشناس به نقد و بررسی فیلم پرداخته می شود. همچنین رویکرد این جلسات کارگردان محور است و در جلسۀ آخر نمایش فیلم های کارگردان مورد نظر، فیلم با حضور کارگردان نقد و بررسی می شود.

از علاقه مندان دعوت می شود برای ثبت نام در این جلسات واژۀ “فیلم” را به شماره  ۳۰۰۰۶۷۰۲۶۶۹۰۲۴ ارسال نمایند.

 

روابط عمومی مؤسسه مطالعاتی رویش دیگر