آیا یک کامپیوتر می‌تواند فکر کند؟
(تأملی در فلسفۀ هوش مصنوعی با نظر به آراء آلن تورینگ، دونالد دیویدسون و جان سرل)

سخنران: محمدرضا واعظ شهرستانی، پژهشگرفلسفه، دانشگاه بُن آلمان

زمان: چهارشنبه، ۱۸ مهرماه، ساعت ۱۷:۳۰

 

آیا یک کامپیوتر با برنامۀ مناسب می‌تواند فکر کند؟ هوش مصنوعی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است. در دهه‌های اخیر، امکان هوشمندی کامپیوترها توجه فیلسوفان ذهن و متخصصان هوش مصنوعی را برانگیخته است. یکی از نظریات معروف در این زمینه، آزمون تورینگ است. آلن تورینگ،[۱] فیلسوف انگلیسی که مبدع نظریۀ ماشین‌های مجرد است، در سال ۱۹۵۰ به طراحی آزمونی برای سنجش هوشمندی کامپیوترها پرداخت. او مقالۀ خود را با طرح این سؤال آغاز می‌کند: «آیا ماشین‌ها می‌توانند فکر کنند؟» تورینگ لازمۀ درک این سؤال را ارائۀ تعریفی روشن از کلمات «ماشین» و «فکر» می‌داند. تورینگ باتوجه‌به اینکه تعریف این کلمات ازطریق کاربرد عادی آن‌ها امکان‌پذیر است، این روش را برای پاسخ‌گویی به این سؤال، خطرناک و نادرست می‌انگارد و چنین سؤالی را بی‌معنی ارزیابی می‌کند و به‌منظور روشن‌ترکردن سؤال و استفاده از کلماتی بدون ابهام، بلافاصله سؤال دیگری را جایگزین این سؤال می‌کند. سؤال دوم چنین است: «آیا یک ماشین می‌تواند در بازی تقلید موفق شود؟»

در مقالۀ تورینگ، بازی تقلید را سه نفر انجام می‌دهند: یک مرد، یک زن و یک بازپرس؛ با این توضیح که جنسیت بازپرس اهمیتی ندارد ……….

رئوس اصلی جلسه:

  • معرفی آزمون تورینگ؛
  • معرفی نظریۀ عدم اولویت زبان و فکر دونالد دیویدسون؛
  • رویکرد عدم اولویت زبان و فکر در دفاع از آزمون تورینگ؛
  • آزمایش فکری اتاق چینی جان سرل بر علیه آزمون تورینگ؛

 

حضور برای علاقه‌مندان  رایگان است. علاقه‌مندان باید حداکثر تا روز دوشنبه ۱۶ مهرماه، نام و نام خانوادگی خود را به شمارۀ ۳۰۰۰۶۷۰۲۶۶۹۰۲۴  پیامک نمایند.

[۱] .Alan Turing