۱-اهداف سلسله جلسات فیلم بستری برای تفکر:

اهداف این جلسات را شاید بتوان در موارد زیر خلاصه کرد :

۱-۱) افزایش سطح توقع دوستان جهت گزینش فیلم و آشنائی با فیلم های مطرح

۲-۱) استفاده از فیلم به عنوان بستری برای تفکر و بابی برای مطرح کردن مباحث فلسفی
۳-۱)بررسی نقادانه ی فیلم ها به عنوان بستری برای تجربه گرائی
۴-۱)گسترش فرهنگ نقد فیلم با دیدگاه فلسفی و با رویکردی استعلائی
۵-۱) ایجاد فضائی مباحثی در جهت شناخت پتانسیل های فیلم و بستری برای رویش تفکراتی نو در بر خورد با این هنر متعالی

۶-۱) شناخت ژانرها ، نحله های فیلم (ایسم ها) و شناخت تصویر به عنوان بستری برای رویش و خلاقیت

۲- نحوه گزینش فیلم

۱-۲ ) پیشنهاد فیلم توسط مخاطبین در وبلاگ موسسه قسمت موضوعی انتخاب فیلم جلسات و ارائه یک نسخه از فیلم مورد نظر در صورت درخواست بخش هنرهای تصویری موسسه ( حداکثر زمان پیشنهادفیلم – یک هفته بعد از آخرین جلسه فیلم موسسه )

۱-۱-۲ ) فیلم پیشنهادی باید حداقل در جهت یکی از اهداف پنجگانه سلسله جلسات فیلم موسسه باشد .

۲-۱-۲) نحوه پیشنهاد فیلم و چگونگی ارائه مشخصات آن در فرم ” نحوه ی انتخاب فیلم ” ارائه گردیده است .

۲-۲) بررسی فیلم های پیشنهاد شده توسط بخش کارشناسی هنرهای تصویری موسسه و کاندید کردن فیلم های مناسب با اهداف موسسه جهت رای گیری توسط مخاطبین جلسه. ( مهلت رای گیری تا پایان هفته دوم بعد از آخرین جلسه )

۱-۲-۲) لازم به ذکر است حضور فرد پشنهاد دهنده فیلم منتخب در جلسه فیلم الزامی می باشد.

۳-۲ ) ارائه نقد فیلم از دیدگاه پیشنهاد دهنده فیلم منتخب جهت ارائه در جلسه مربوطه و وبلاگ فیلم موسسه . (فرستاده شود به mail موسسه : mail Address: info@rooyeshedigar.com ) )

۳- مخاطبین سلسله جلسات فیلم بستری برای تفکر

۱-۳) شرکت در سلسله جلسات فیلم بستری برای تفکر موسسه برای کلیه افرد علاقمند به هنرهای تصویری آزاد می باشد.

۲-۳) مطالعه اساس نامه سلسله جلسات فیلم موسسه ( فیلم بستری برای تفکر ) برای مخاطبین جدیدالورود جهت آگاهی از اهداف و ساختار جلسات الزامی است.

۳-۳) کلیه پیشنهادات و انتقادت در مورد ساختار اجرائی و محتوائی جلسات، می تواندخارج از زمان برگزاری جلسات به صورت حضوری یا email با بخش کارشناسی هنرهای تصویری موسسه در میان گذاشته شود. ( لازم به ذکر است در زمان برگزاری جلسه از پاسخگوئی به چنین سوالاتی به منظور احترام به وقت مخاطبین جلسه معذوریم)

۴- چارچوب بحث سلسه جلسات فیلم بستری برای تفکر

۱-۴) بخش اول: پخش یکی از مهمترین و تاثیر گزارترین سکانس های فیلم به انتخاب کارشناسان بخش هنرهای تصویری موسسه (حداکثر ۵ دقیقه )

۲-۴) بخش دوم جلسه به شنیدن نقد حضار جلسه به ترتیب و به صورت دلخواه اختصاص خواهد گرفت تا توسط مدیریت جلسه مباحث ارزشمند و قابل بحث یادداشت و مطابق با نظر مخاطبین جهت مطرح شدن در جلسه اولویت بندی شود. (حداکثر ۳۰ دقیقه )

۳-۴) بخش سوم: مباحثات انتخاب شده در بخش دوم به ترتیب اولویت توسط مدیریت جلسه به بحث گذاشته خواهد شد. (حداکثر یک ساعت )

۴-۴) بخش چهارم به استراحت ۱۵ دقیقه ای به همراه پخش سکانس هائی از فیلم به عنوان بستری برای بخش فرم شناسی فیلم خواهیم پرداخت .

۵-۴) بخش پنجم، بخش فرم شناسی[۱] جلسه:

در این بخش به بررسی فرم شناسی فیلم از لحاظ طراحی میزان سن [۲]و دکوپاژها[۳] خواهیم پرداخت . لازم بذکر است طرح مباحث فرم شناسی تا آنجا که پایبند به محتواست قابل طرح می باشد و بررسی صرفا فنی با توجه به اهداف جلسه قابل طرح نمی باشد .


۱- فرم یا شکل گرائی: گرایشی در هنر است که بیشتر به شکل و قالب و ظاهر هنری توجه دارد و محتوا و مضمون در درجه بعدی است و یا اهمیتی ندارد. .(کتاب فرهنگ واژگان سینمائی – علیرضا احمدزاده – انتشارات افراز )

فرم/محتوا: در تحلیل فیلم ، فرم و محتوا به عنوان عناصری تلقی می شوند که به نحو جداناپذیری به هم گره خورده اند . فرم یک فیلم از دل محتوای آن بیرون می زند و محتوا مخلوق عناصر فرمال آن فیلم است . ( کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمائی –سوزان هیوارد – ترجمه فتاح محمدی –انتشارات نشر هزاره سوم)

۲-میزان سن: معنی آن مشخص کردن حرکت بازیگران بر روی صحنه ، انتخاب محل قرار دادن دوربین نور و غیره است .(کتاب فرهنگ واژگان سینمائی – علیرضا احمدزاده – انتشارات افراز )

میزان سن: در اصل یک اصطلاح تئاتریست و به معنای ” صحنه بندی ” است . معنای میزان سن فراتر رفت تا دلالت کند بر اعمالی در تولید فیلم که با قاب بندی نماها سر و کار دارد بدین ترتیب میزان سن دلالت دارد بر نخست بر صحنه آرائی ، لباس و نورپردازی ، دوم حرکت درون قاب .( کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمائی –سوزان هیوارد – ترجمه فتاح محمدی –انتشارات نشر هزاره سوم)

۳- دکوپاژ: وقتی فیلم نوشتی را از نقطه نظر اندازه نماها ، حرکت دوربین و طرفندهای نوری و غیره بنویسند در واقع فیلم نوشت را دکوپاژ کرده اند .(کتاب فرهنگ واژگان سینمائی – علیرضا احمدزاده – انتشارات افراز )