مرکز ایرانی توسعه و پیش برد فلسفه برای کودکان(موسسه پیدایش) به منظور ترویج برنامه فلسفه برای کودکان در مهدکودک ها و دبستان های دوره اول، به دو نفر از مربیان مهدکودک ها و یا معلمان دبستان های دوره اول، که قصد کار کردن در این برنامه به عنوان تسهیل گر در آینده را داشته باشند، کمک هزینه ۱۰۰ درصد تخفیف و به پنج نفر کمک هزینۀ ۵۰ درصد تخفیف جهت ثبت نام در کارگاه های این مرکز در روز ۲۵ آبانماه اهدا می کند. علاقه مندان باید تا حداکثر پانزدهم  آبان ماه مدارک زیر را به آدرس الکترونیکی موسسه info@rooyeshedigar.ir ارسال نمایند. پس از انجام بررسی، بر اساس اولویت های این مرکز با هفت نفر افراد انتخاب شده جهت ثبت نام تماس گرفته خواهد شد.
مدارک مورد نیاز:
۱. گواهی اشتغال به عنوان مربی و یا معلم در مهد کودک و یا دبستان توسط مدیر مهدکودک و یا مدرسه مربوطه.
۲. تکمیل نمودن فرم پیش ثبت نام موجود در اطلاعیه شماره ۱ مرکز در وب سایت موسسه به آدرس www.rooyeshedigar.ir
لطفا در صورت شرکت و ثبت نام در دوره های مشابه و همزمان با این برنامه اقدام نفرمایید.

اطلاعیۀ شمارۀ ۱ درباره برگزاری همایش فلسفه برای کودکان (۱) در شهر اصفهان

اطلاعیۀ شمارۀ ۲ درباره مدرسین و عناوین همایش فلسفه برای کودکان (۱)

خبرگزاری مهر: دربارۀ مؤسسه توسعه و پیش‌بُرد فلسفه برای کودکان (IAPC)

روابط عمومی موسسه پیدایش