هیئت مدیره مؤسسه:

۱-  زهره فتوحی:

نوع فعالیت در مؤسسه: عضو هیئت مدیره، کارشناس و مدرس در حوزه روان شناسی و تعلیم و تربیت؛

تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی؛

دیگر فعالیت ها  و علائق:  مدرس دوره های خلاقیت کودک  و روان شناسی کودک در مؤسسه فرهنگی هنری دیگر؛

P1050836-site

۲-  محمد رضا واعظ شهرستانی:

نوع فعالیت: عضو هیئت مدیره، کارشناس و مدرس در حوزه های فلسفه، منطق و تفکر انتقادی.

 

رزومه

_DSC7917