به تازگی فصلنامۀ فلسفه و کودک(متعلق به بنیاد حکمت اسلامی صدرا) ترجمۀ مقالۀ “چهارچوبی برای تسهیل گفتگوی کلاسی” نوشتۀ مان گری‌گوری را به قلم اینجانب منتشر‌ کرده‌ است. مخاطبین اصلی این مقاله تسهیل‌گران برنامۀ فلسفه برای کودک و نوجوان می‌باشند، اگر چه مطالعۀ این مقاله می‌تواند برای همۀ مدرسین و مربیان حوزۀ تعلیم و تربیت به ویژه تسهیل‌گران علوم مختلف مفید واقع شود. متاسفانه این فصلنامه در انتشار این متن امانت‌دار نبوده و متنی سرشار از اشکالات ویرایشی(احتمالا به خاطر وجود اشکال فنی در نرم‌افزار آفیس این مجموعه) را در شمارۀ ۸ خود در تابستان امسال به چاپ رسانده است. در ابتدا با دیدن‌ متن مقاله بسیار شوکه شدم و تصورم بر آن بود که تنها این مقاله در این مجموعه با چنین وضع اسف‌باری به چاپ رسیده است، اما هنگامی که دیگر مقالات آن را مشاهده کردم، متوجه شدم تمامی مقاله‌ها از چنین اشکالی رنج می‌برند. اگرچه در این روزگار  در این خطۀ جغرافیایی وقوع چنین اتفاقاتی چندان عجیب نیست، اما این سؤال به قوت خود باقی می‌ماند که چرا چنین مجموعه‌ای که عنوان فصلنامۀ “آموزشی-پژوهشی-تحلیلی” را پیشوند نام خود یدک می‌کشد، فاقد برخورداری از حداقل امکانات نرم‌افزاری است؟ و یا چرا یک ویرایش نهایی پیش از انتشار توسط مسئولین این فصلنامه انجام نگرفته است؟! به هر حال با توجه به وقوع چنین اشکالی، متن اصلی مقاله را در اینجا قرار می‌دهم تا هم از طرفی مجالی باشد برای آن‌ها که این مقاله را نخوانده‌اند، باشد که حداقل حظی زیبایی شناسانه از صورت متن ببرند و از طرف دیگر دوستانی که با خواندن آن مقاله در آن فصلنامه، احتمالا مترجم سیاه بخت را مورد عنایت و الطاف خود قرار داده‌اند، در جریان امر قرار بگیرند.

دانلود فایل پی دی اف مقاله                                                                                                                                                                                                                       بامهر و امید                                                                                                                                                  محمدرضا واعظ                                                                                                                                         تارنمای مدیر مؤسسه