موسسه فرهنگی و هنری پیدایش رویش دیگر برگزار می کند:

جلسه سخنرانی “اگر حقیقت، زن باشد چه؟”؛ اندیشه ای در مورد ذات حقیقت و ذات زن و شباهت های شگفت انگیز این دو بر مبنای فلسفه،روان شناسی و نمادشناسی

از آنجا که بعضی از فرهنگ ها، فیلسوفان و عرفا زن را را نماد حقیقت  و معرفت می دانند، در این سخنرانی تا حد امکان برخی از شباهت های شگفت انگیز میان حقیقت و زن مورد بررسی قرار می گیرد.

۱- دست نیافتنی بودن و قابل شناسایی نبودن ذات حقیقت و سرشت زن به طور کامل

۲- جذابیت حقیقت و زن

۳-فریبندگی حقیقت و زن

۴-حقیقت و زن به منزله ی شرط زندگی، رشد و کمال

۵- دیدگاه های متفاوت در مورد حقیقت و زن

۶- ناپایداری و تلاطم دائمی حقیقت و خلق و خوی زن

۷-آمیخته بودن لذت و رنج در مواجهه ی با حقیقت و زن

۸- زایش در حقیقت و زن

۹- میل به تجلی و خودنمایی در حقیقت و زن

۱۰- شناسایی حقیقت و زن به وسیله ی نماد و علامت

۱۱- رابطه ی حقیقت، زن و قدرت

۱۲- رابطه ی زن به عنوان نماد حقیقت با دیگر نمادهای حقیقت و معرفت

با معرفی و نگاهی بر کتاب فراسوی نیک و بد نوشته ی نیچه و A DICTIONARY OF SYMBOLS by:J.A.Cirlot

 

زمان: دوشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۸-۲۰

سخنران: آروین آذرگین(پژوهشگر حوزه فلسفه و روانشناسی)

هزینه: ۱۵۰۰۰ تومان 

لطفا جهت شرکت در جلسه سخنرانی با شماره ۰۹۳۹۴۲۸۵۴۶۰  تماس حاصل فرمایید.