برنامه سمینارهای مؤسسه پرورش فکری رویش دیگر

برنامه سمینارهای مؤسسه مطالعاتی رویش دیگر

عقلانیت و مدرنیته۲ – زمستان ۹۲

 

 

۵/۱۰/۹۲               دیدگاه های اساسی روان شناسی درباره ماهیت انسان،

پنج شنبه                     فرهاد منصف،

                                     مترجم و پژوهشگر حوزۀ روان شناسی.

                                ……………………………………………………………

۱۹/۱۰/۹۲                     فوکو، مدرنیته و ادبیات،

پنج شنبه                         احسان بقایی،

                                         دانشجوی دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه پردیس کیش.

                              ………………………………………………………………

۲۶/۱۰/۹۲                 چیستی و پیامدهای مدرنیته از دیدگاه آنتونی گیدنز،

پنج شنبه                       الهه ایزدی،

                                    دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تهران.

                                   …………………………………………………………………

۳/۱۱/۹۲                  تئاتر مدرن و تاریخچۀ آن،

پنج شنبه                     امیر صفایی پور،

                                      نمایش نامه نویس.

                               ……………………………………………………………..

۱۰/۱۱/۹۲               جایگاه اخلاق و متافیزیک در علم اقتصاد،

پنج شنبه                    آرمان بیگی، 

                                   کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهران.  

                               ……………………………………………………………..

۱۷/۱۱/۹۲         نشستی با محمد رحیم اخوت همراه با نقد و بررسی یکی از مجموعه داستان های او،

پنج شنبه                   استاد محمد رحیم اخوت،

                                      نویسنده.

                              ……………………………………………………………..

۱/۱۲/۹۲                    نشستی درباره ماکس وبر و عقلانیت،

                                        استاد یدالله موقن،

                                        مترجم و پژوهشگر فلسفه.

                                     ……………………………………………………………..

۸/۱۲/۹۲                    علل  به کارگیری تفکرات کلیشه ای در قرن ۲۱،

پنج شنبه                    امین برازنده،

                                 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه اصفهان.

                                     ……………………………………………………………..

۱۵/۱۲/۹۲                     من هیچکسم، تو که هستی؟!(آشنایی با شعر امیلی دیکنسون)،

   پنج شنبه                       ریحانه واعظ شهرستانی،

                                       شاعر.

                                     ……………………………………………………………..

۲۲/۱۲/۹۲                  سهراب سپهری و دغدغه های وجودی او،

پنج شنبه                   محمدرضا واعظ،

                                     دانش آموختۀ فلسفه.

* قابل توجه علاقه مندان به شرکت در نشست های “ماکس وبر و عقلانیت” و “نقد و بررسی مجموعه داستان محمد رحیم اخوت”، حضور در این دو نشست برای عموم رایگان است.

      زمان: ساعت ۱۷:۳۰              هزینه ورودی به جلسه: ۴۰۰۰ تومان

مکان: خیابان بزرگمهر، روبه روی بیمارستان صدوقی، ابتدای کوچه  طاوسی، مجتمع اداری جام جم، طبقه اول، واحد دو، مؤسسه مطالعاتی رویش دیگر.

تلفن:۰۹۳۹۴۲۸۵۴۶۰- ۲۶۶۹۰۲۴                                 وب سایت: www.rooyeshedigar.ir