عناوین فیلم هایی که در طی شش ماه آینده(خرداد-آبان) در سلسله جلسات فیلم بستری برای تفکر مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت، عبارتند از:

۱- هیچ: خردادماه

۲- پیش از طلوع پیش از غروب: تیرماه

۳- تقدیم به رم با عشق: مردادماه

۴- لاک پشت ها هم پرواز می کنند: شهریورماه

۵- تنفس: مهرماه

۶- پا برهنه در بهشت: آبان ماه

 

لازم به ذکر است که در روند این جلسات از اردیبهشت ماه تغییرات زیر اعمال شده است؛ این تغیرات عبارتند از:

۱-  از اردیبهشت ماه جلسات “فیلم بستری برای تفکر” به جای پنج شنبه ها، آخرین سه شنبه هر ماه برگزار می شود.

۲-حضور علاقه مندان در این جلسات آزاد است؛ یعنی هزینه ورودی برای جلسات گرفته نمی شود.

۳- قسمت آنتراک جلسه به سه تارنوازی و شعر خوانی اختصاص خواهد داشت؛ خواندن شعر و یا متن برای عموم آزاد است.

۴- در حد توان سعی می شود در بعضی از جلسات از مهمانان ویژه جهت نقد و بررسی استفاده شود.

صفحه ویژه فیلم بستری برای تفکر

معرفی این جلسات

اساسنامه این جلسات