پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۷

برگزاری آخرین جلسۀ متن خوانی کتاب «کارکردهای ذهنی در جوامع عقب‌مانده»
نوشته: لوسین لوی-برول
با حضور یدالله موقن
سرپرست گروه: زهره فتوحی

 

این جلسات رایگان برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان محترم در جلسه پایانی، رسم نوزادکُشی در میان اقوام مختلف، صفحات ۴۷۳-۴۶۴ را در کتاب مذکور بخوانند.