از تاریخ ۱۳ تیر، در موسسه پیدایش، دوره ای ۱۲ جلسه ای تحت عنوان “پیش درآمدی بر شناخت شناسی” توسط بهنام فولادی، دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان، برگزار خواهد شد.

موسسه در نظر دارد کمک هزینه ۵۰ درصدی به ۵ نفر از علاقمندان اختصاص دهد. حد نصاب دوره  ۱۰ نفر است.

از متقاضیان دریافت کمک هزینه خواهشمند است در کنار رزومه خود، در یک یادداشت ۶۰۰ کلمه ای برای ما بنویسند:
“چرا شناخت شناسی(معرفت شناسی)؟!”
و یا به طور کلی تر ” چرا فلسفه؟!”
و به آدرس info@rooyeshedigar.ir ارسال نمایند.

برای ثبت نام حتما با شماره ۰۹۱۹۵۹۴۹۹۵۴ تماس حاصل فرمایید.