دورۀ آموزشی «چگونه استدلال کنیم؟ چگونه سفسطه نکنیم؟!» با تدریس محمدرضا واعظ شهرستانی (پژوهشگر فلسفه، دانشگاه بن آلمان) در ۱۰ جلسه ۲ ساعتی از ساعت ۱۹ تا ۲۱ روزهای سه شنبه در موسسه تحقیقاتی مهاجرت و آموزش بینافرهنگی شهر بن آلمان برگزار خواهد شد.

در بخش نخست این دوره که روزهای ۲۳ و ۳۰ خرداد و همچنین ۶ تیر (۱۳، ۲۰ و ۲۷ ژوئن) از سوی جمعیت ایرانیان بن تشکیل می شود، اهداف زیر دنبال می گردد:
چگونه استدلال کنیم؟ | چگونه به نحوی قیاسی استدلال کنیم؟ | چگونه به نحوی استقرایی استدلال کنیم؟ | چگونه مغالطه نکنیم؟

امکان شرکت در جلسات از طریق اسکایپ نیز فراهم است.

کسانی که مایل به شرکت از طریق اسکایپ هستند باید “kurs Kutsch” را از قبل به لیست “Kontakt” در اسکایپ خود اضافه کنند.

برای هماهنگی می‌توانید از طریق ارسال پیام به آدرس ایمیل vaez.dawn1985@gmail.com اقدام کنید.