مؤسسۀ فرهنگی مطالعاتی «پیدایش رویش دیگر» برگزار می‌کند:
بی ژست با نقد زیر نظر مهدی شمس
شرکت در بحث‌ها برای عموم آزاد است اما نمی‌خواهیم بحث‌ها عمومی و پیش‌پا افتاده باشند. می‌‌کوشیم بداهه سخن نگوییم و برای نقدمان از پیش وقت بگذاریم. منتقد اصلی در هرجلسه یکی از حضار است که یادداشت‌هایش را دربارۀ فیلم پیشنهادی‌‌اش آماده کرده است. بعد از حرف‌های او نوبت به دیگران می‌رسد تا اگر نکته یا پرسشی دارند مطرح کنند. ژانر هر فیلم مشخص می‌شود و ارجاعات ادبی، سیاسی، تاریخی و فلسفی آن بدون ابهام و قلمبه‌گویی بیان می‌شوند.
فیلم این هفته «عشق و مرگ» از «وودی آلن» ۱۹۷۵
پنجشنبه: ۹۴/۳/۲۱
ساعت ۱۶-۱۸ نمایش فیلم
۱۸:۳۰-۱۸ استراحت
۲۰-۱۸:۳۰ نقد و بررسی
هزینه: ۵هزار تومان
«روابط عمومی رویش دیگر»