اسلایدها و منابع سخنرانی‌ها: 

سخنرانی درس‌گفتاری دربارۀ مفاهیم زندگی، مرگ و اضطراب در روان ‌شناسی و فلسفه اگزیستانسیال همراه با خانم زهره فتوحی، مؤسسه فرهنگی هنری پیدایش(رویش دیگر)، دیماه ۹۵، اصفهان.

اسلایدهای درس‌گفتاری دربارۀ مفاهیم زندگی، مرگ و اضطراب در روان ‌شناسی و فلسفه اگزیستانسیال

– سخنرانی با عنوان “تفکر علمی” در نشست «تفاوت تفکر علمی با تفکر اسطوره ای» همراه با یدالله موقن، سالن شهید فتوحی دانشگاه صنعتی اصفهان، ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴، اصفهان.

اسلایدهای نشست تفکر علمی-انتقادی

– سخنرانی با عنوان “چرا فلسفه؟ از منظر منطق و تفکر انتقادی” در همایش «چرا فلسفه؟»، سالن اجتماعات دانشگاه علمی-کاربردی امام صادق، آبان ۹۴، اصفهان.

– سخنرانی با عنوان “خوانشی اگزیستانسیالیتی از فروغ فرخ‌زاد” در نشست «عصری با فروغ»، سالن شهید فتوحی دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، اصفهان.

سرفصل مطالب سخنرانی فروغ-صنعتی

اسلایدهای عصری با فروغ

مقالۀ خوانشی اگزیستانسیالیستی از فروغ

–  ارائۀ شفاهی مقاله در ششمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در حوزه فلسفه ذهن (عنوان مقاله: Defending Davidson’s anti-Skepticism argument )،اردیبهشت ۱۳۹۴، سالن کنفرانس های بین المللی رازی( دانشگاه ایران)، تهران.

اسلایدها:  ۶th International Conference of Cognitive Science

– سمینار نظریۀ ضد شکاکیت دیویدسون، مؤسسۀ مطالعاتی رویش دیگر،خرداد ۹۳، اصفهان.

اسلایدهای سمینار نظریۀ ضد شکاکیت دیویدسون

–  ارائۀ شفاهی سمینار “سهراب سپهری و دغدغه های وجودی او”، مؤسسۀ مطالعاتی رویش دیگر، اسفند ۹۲، اصفهان.

اسلایدهای سپهری و دغدغه های وجودی او

–  ارائۀ شفاهی سمینار “دغدغه های اگزیستانسیالیسم از نگاه فروغ فرخزاد”، مؤسسۀ مطالعاتی رویش دیگر، شهریور ۹۲، اصفهان.

اسلایدهای نشست دغدغه های وجودی از نگاه فروغ

– ارائه شفاهی سمینار “تکنولوژی، اخلاق و زیبایی شناسی”، مؤسسۀ مطالعاتی رویش دیگر، تیر ۱۳۹۲، اصفهان.

اسلایدهای سمینار نسبت تکنولوژی با اخلاق و زیبایی شناسی(۱)

– ارائۀ شفاهی سمینار “تلاقی دین و تکنولوژی”، مؤسسۀ مطالعاتی رویش دیگر، اسفند ۹۱، اصفهان.

اسلایدهای سمینار دین و تکنولوژی

– ارائه شفاهی مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در حوزه فلسفه ذهن (عنوان مقاله: “Davidson’s no-priority thesis in defending the Turing Test”)، اردیبهشت ۱۳۹۰، سالن اجتماهات دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران.

اسلایدها: (Fourth International Conference of Cognitive Science (ICCS

Vaez- article

اسلایدها و منابع دوره‌های آموزشی:

– دورۀ آموزشی تفکر انتقادی، دانشگاه صنعتی اصفهان- ترم پاییز-زمستان ۹۴؛

اسلایدهای دوره: تفکر اتقادی

– دورۀ آموزشی استدلال یا سفسطه؟ حق با چه کسی است!، دانشگاه صنعتی اصفهان، ترم زمستان-بهار ۹۳-۹۴؛ و در مؤسسۀ پیدایش رویش دیگر، پاییز-زمستان ۹۱، بهار ۹۲، تابستان ۹۳؛

اسلایدهای دوره:

مبحث مغالطات

بحث کامل انواع استدلال