رزومه فارسی-محمدرضا واعظ

محمد رضا واعظ شهرستانی؛

محل کار:

•  مؤسسه فرهنگی مطالعاتی پیدایش (رویش دیگر)، اصفهان، ایران؛ (شماره تلفن محل کار: ۳۲۶۶۹۰۲۴-۰۳۱- ایمیل: vaez@rooyeshedigar.ir)؛

•  دانشگاه بُن آلمان؛ (ایمیل: s5movaez@uni-bonn.de)؛

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سوابق تحصیلی

•  کارشناسی مهندسی عمران سازه؛

•  کارشناسی ارشد فلسفه علم – دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

•  PhD Researcher -دانشگاه بُن آلمان؛

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

زمینه‌های تخصصی پژوهش:

•  معرفت شناسی (کانت، کارنپ، کوآین و دیویدسون)؛

•  عنوان تز دکتری: طرح‌واره‌های مفهومی (Conceptual Schemes on Kant and Davidson)؛

•  عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: شرایط استعلایی برای داشتن زبانِ علم در آرای دونالد دیویدسون؛

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

علایق پژوهشی و مطالعاتی:


•  
اگزیستانسیالیسم، استدلال‌ورزی در زندگی و رسانه‌ها، فلسفه برای کودکان و نوجوانان؛

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

افتخارات آکادمیک:

• کسب بورس مسافرتی ارائه شده توسط پژوهشکده ذهن و مغز برلین وابسته به دانشگاه هامبولت آلمان جهت آشنایی با دوره دکتری این پژوهشکده، شهریور ۱۳۹۰٫

• کسب بورس ارائه شده توسط دانشگاه اروپای مرکزی برای شرکت در داانشگاه تابستانه فلسفۀ کاربردی، اسفند ۱۳۹۲٫

• کسب بورس ارائه‌شده توسط دانشگاه بُن آلمان برای شرکت در مدرسۀ تابستانۀ « ایده آلیسم آلمانی»، اردیبهشت ۹۴٫

•کسب بورس اعطا شده توسط برد تخصصی «مؤسسۀ توسعه و پیش‌بُرد فلسفه برای کودکان (IAPC) دانشگاه مونتکلر آمریکا» برای بازدید از این مؤسسه و شرکت در دوره‌های تخصصی این برنامه جهت توسعه و ترویج این برنامه در ایران و آلمان، فروردین ۱۳۹۵ و اردیبهشت ۱۳۹۶٫

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سوابق تدریس(برخی از جدیدترین‌ها):

 •  تدریس دورۀ آموزشی “چگونه استدلال کنیم؟ چگونه سفسطه نکنیم؟!”، تابستان ۹۶، انجمن ایرانی آلمانی کوچ، شهر بُن، آلمان.

 •  تدریس دورۀ آموزشی “استدلال یا سفسطه؟!”، سال ۹۵-۹۶، انجمن ایرانی  آلمانی کوچ، شهر بُن، آلمان.

• تدریس درس “مباحثی در فلسفۀ اخلاق کانت، هگل و کیرکگور”، زمستان ۹۴، دانشگاه صنعتی، اصفهان

• تدریس درس “تفکر نقاد”، پاییز و زمستان ۹۴، دانشگاه صنعتی، اصفهان

تدریس درس “آشنایی با فلسفۀ ذهن”، زمستان ۹۳ و بهار ۹۴، دانشگاه صنعتی، اصفهان

• تدریس درس “منطق و شناخت مغالطات”، زمستان ۹۳ و بهار ۹۴، دانشگاه صنعتی، اصفهان

• تدریس درس “کارگاه فلسفه: مباحثی در فلسفۀ وجودی”، پاییز و زمستان ۹۳، دانشگاه صنعتی، اصفهان.

• برگزاری یک دورۀ هشت جلسه‌ای با عنوان “فلسفه، لذت، یک فنجان قهوه”، زمستان ۹۲ – بهار ۹۳، مؤسسۀ مطالعاتی رویش دیگر، اصفهان.

• تدریس دورۀ آموزشی “فلسفه در عمل ۱ و ۲”، پاییز-زمستان ۹۲ و بهار-تابستان ۹۳، مؤسسۀ فرهنگی هنری دیگر، اصفهان

• تدریس دورۀ آموزشی “استدلال یا سفسطه پیشرفته؟!”(دو دوره)، زمستان ۹۲، مؤسسه مطالعاتی رویش دیگر، اصفهان.

• تدریس دورۀ آموزشی “استدلال یا سفسطه مقدماتی؟!”(چهار دوره)، سال ۹۲، مؤسسه مطالعاتی رویش دیگر، اصفهان.

• آموزش فلسفه، گروه سنی نوجوان و جوان، سال تحصیلی ۱۳۹۱- ۱۳۹۲، مؤسسه فرهنگی هنری دیگر، اصفهان.

• آموزش فلسفه برای کودکان، پایه های اول، دوم و چهارم، سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰، دبستان سماء واحد آبشناسان، تهران.

• آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان، پایه اول، سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱، ، مدرسه راهنمایی سماء واحد آبشناسان، تهران.

• تسهیل گر سلسله جلسات ماهیانه داستانهای فکری به روش فلسفه برای کودکان و نوجوانان، پایه اول دبیرستان، سال ۱۳۹۰- ۱۳۹۱، مؤسسه مطالعاتی رویش دیگر، اصفهان.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سوابق فعالیت اجرایی(برخی از جدیدترین‌ها):

• مدیریت مؤسسه فرهنگی‌مطالعاتی پیدایش رویش دیگر، سال های ۱۳۹۱- تا کنون.

• رئیس همایش “چرا فلسفه؟” با حضور اساتید فلسفه دانشگاه، آبان ۱۳۹۱، سالن اجتماعات دانشگاه علمی کاربردی امام صادق(ع)؛

• مدیریت کانون پرورش فکری رویش دیگر زنده رود، سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، اصفهان.

• برگزاری اولین کارگاه آشنایی با برنامه درسی فلسفه برای کودکان و نوجوانان(ویژه مربیان و مدیران مدارس) در شهر اصفهان، اردیبهشت ۱۳۹۰، کانون پرورش فکری رویش دیگر زنده رود ، اصفهان.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کارهای منتشر شده: 

•   مقالات و کتاب

•  یادداشت ها و مصاحبه‌ها در مطبوعات و رسانه ها

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کنفرانس و سمینار(برخی از جدیدترین‌ها):

•  سخنرانی با عنوان “نگاهی فلسفی به شعر فروغ”، انجمن کوچ، فوریه ۲۰۱۷،  بُن، آلمان.

سخنرانی درس‌گفتاری دربارۀ مفاهیم زندگی، مرگ و اضطراب در روان ‌شناسی و فلسفه اگزیستانسیال همراه با خانم زهره فتوحی، مؤسسه فرهنگی هنری پیدایش(رویش دیگر)، دیماه ۹۵، اصفهان.

•  سخنرانی با عنوان “تفکر علمی” در نشست «تفاوت تفکر علمی با تفکر اسطوره ای» همراه با یدالله موقن، سالن شهید فتوحی دانشگاه صنعتی اصفهان، ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴، اصفهان.

•  سخنرانی با عنوان “خوانشی اگزیستانسیالیتی از فروغ فرخ‌زاد” در نشست «عصری با فروغ»، سالن شهید فتوحی دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، اصفهان.

•  ارائۀ شفاهی مقاله در ششمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در حوزه فلسفه ذهن (عنوان مقاله: Defending Davidson’s anti-Skepticism argument )، اردیبهشت ۱۳۹۴، سالن کنفرانس های بین المللی رازی( دانشگاه ایران)، تهران

•  ارائه مقاله در پنجمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در حوزه فلسفه ذهن (عنوان مقاله: Davidson and Global Skepticism: A Response to Professor Otavio Bueno) ، اردیبهشت ۱۳۹۲، سالن کنفرانس های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

•  ارائه شفاهی مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در حوزه فلسفه ذهن (عنوان مقاله: “Davidson’s no-priority thesis in defending the Turing Test”)، اردیبهشت ۱۳۹۰، سالن اجتماهات دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران.

•  سخنرانی با عنوان چه مسئله ای کانت را به تحقیق در فلسفه کشاند؟-“تاملاتی درباره‌ی فلسفه‌ی کانت”، مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی پیدایش(رویش دیگر)، دی ۹۴، اصفهان.

•  سخنرانی با عنوان “منطق و رسانه”، مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی پیدایش(رویش دیگر)، دی ۹۴، اصفهان.

•  سخنرانی در نشستی با عنوان به یاد فروغ، مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی پیدایش(رویش دیگر)، دی ۹۴، اصفهان.

•  سخنرانی با عنوان ” آیا یک کامپیوتر می تواند فکر کند؟! “، مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی پیدایش(رویش دیگر)، آذر ۹۳، اصفهان.

•  سخنرانی در نشست «محیط زیست و کار کردهای ذهنی»، مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی پیدایش(رویش دیگر)، خرداد ۹۳، اصفهان.

•  سخنرانی با عنوان ” آیا جهان خارج وجود دارد؟؟”، مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی پیدایش(رویش دیگر)، خرداد ۹۳، اصفهان.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

حضور در مدارس تابستانه و جلسات آموزشی(جدیدترین‌ها):

•  شرکت در دورۀ آموزشی تخصصی فلسفه برای کودک مؤسسه IAPC دانشگاه مونتکلرجهت بسط و ترویج این برنامه در ایران و آلمان، آگوست ۲۰۱۷، نیوجرسی، آمریکا.

•  شرکت در مدرسۀ تابستانۀ بین المللی دانشگاه بَن آلمان با عنوان ایده‌آلیسم آلمانی،  بیستم جولای تا سی و یکم جولای ۲۰۱۵، بُن، آلمان.

•  شرکت در سومین مدرسۀ تابستانی پژوهشکدۀ فلسفه تحلیلی پژوهشگاه مطالعات نظری و بنیادی(IPM) با عنوان مباحثی در فلسفۀ تحلیلی دین، ۲۲ تا ۲۴ شهریور ۹۳، تهران.

•  شرکت در دومین مدرسۀ تابستانی پژوهشکدۀ فلسفه تحلیلی پژوهشگاه مطالعات نظری و بنیادی(IPM) با عنوان متافیزیک تحلیلی، ۲۴ تا ۲۷ شهریور ۹۲، تهران.

•  شرکت در سمینار “کاربرد آموزشی نظریه ویگوتسکی”، آذرماه ۱۳۹۱، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.