دانش‌آموختۀ فلسفه علم در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه پلی‌تکنیک(امیرکبیر) تهران و هم اکنون پژوهشگر فلسفه در مقطع دکتری در دانشگاه بن آلمان. رساله دکتری‌ام دربارۀ  مبانی و ریشه های فلسفه کانت در فلسفه تحلیلی است.

زمینۀ آکادمیک پژوهش‌ام معرفت‌شناسی و فلسفۀ ذهن است. به علاوه، «مکتب فلسفی-ادبی اگزیستانسیالیسم»، «استدلال‌ورزی در زندگی و رسانه‌ها» و «برنامۀ فلسفه برای کودکان و نوجوانان» نیز از علائق پژوهشی و آموزشی‌ام هستند. انتشار کتابی با محوریت خوانشی اگزیستانسیالیستی از شعر و زیست‌جهان فروغ فرخزاد حاصل مطالعه و پژوهشم در زمینه فلسفه و ادبیات است. همچنین، از فعالان برنامۀ فلسفه برای کودکان در ایران از سال ۱۳۸۶ تا کنون بوده‌ام و دوره‌های فلسفه برای کودکان را زیر نظر پروفسور مان گری‌گوری و دیوید کندی در موسسه IAPC دانشگاه مونت کلر آمریکا گذرانده ام. از طرفی، برگزاری دورۀ آموزشی «استدلال‌ورزی در زندگی و رسانه‌ها » همواره از دغدغه‌هایم بوده و این دوره و دوره‌های مشابه آن را طی سالیان گذشته در دانشگاه صنعتی اصفهان، موسسه پیدایش و انجمن کوچ شهر بن برگزار کرده ام.

تاسیس موسسۀ فرهنگی مطالعاتی پیدایش (رویش دیگر) از سال ۱۳۹۰ در زمینه آموزش و  ترویج علوم انسانی با تمرکز بر فلسفه و موضوعات بین رشته‌ای  و احداث “مرکز ایرانی توسعه و پیشبرد فلسفه برای کودکان و جوانان” (ICAPCY) در کارنامه فعالیت اجرایی‌ام قرار دارد و از دست‌آوردهایم در این زمینه کسب امتیاز انتشار ترجمۀ آثار موسسه IAPC در ایران از پرفسور مان گری‌گوری در طی یک توافق نامه رسمی میان این مرکز و این موسسه است.

شما می‌توانید مقالات، یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایم در مجلات و مطبوعات را از طریق لینک های زیر دنبال کنید:

•   مقالات و کتاب

•  یادداشت ها و مصاحبه‌ها در مطبوعات و رسانه ها