ردیف عنوان فایل صوتی دسته بندی تاریخ برنامه محل برگزاری برنامه
۱ سمینار آشنایی با فلسفه ذهن  برنامه آموزشی ترویجی ۹۱/۶/۲۷  مؤسسه پیدایش رویش دیگر
۲  سمینار تلاقی دین و تکنولوژی  برنامه آموزشی ترویجی ۹۱/۱۲/۲۴  مؤسسه پیدایش رویش دیگر
۳ جلسۀ اول “استدلال یا سفسطه؟! حق با چه کسی است!؟”  دورۀ آموزشی ۹۲/۴/۱۰  مؤسسه پیدایش رویش دیگر
۴  سمینار نسبت تکنولوژی با اخلاق و زیبایی شناسی  برنامه آموزشی ترویجی  ۹۲/۴/۲۷  مؤسسه پیدایش رویش دیگر
۵  سمینار دغدغه های اگزیستانسیالیستی از نگاه فروغ  برنامه آموزشی ترویجی ۹۲/۶/۱۴  مؤسسه پیدایش رویش دیگر
۶  سمینار سهراب سپهری و دغدغه های وجودی او  برنامه آموزشی ترویجی  ۹۲/۱۲/۲۲  مؤسسه پیدایش رویش دیگر
۷  سمینار آیا جهان خارج وجود دارد؟!  برنامه آموزشی ترویجی ۹۳/۳/۵  مؤسسه پیدایش رویش دیگر
۸  برخی از جلسات دورۀ آموزشی “مباحثی در فلسفۀ وجودی و دین”  دورۀ آموزشی  تابستان و پاییز ۹۳  مؤسسه پیدایش رویش دیگر
۹  سمینار آیا یک کامپیوتر می‌تواند فکر کند؟!  برنامه آموزشی ترویجی  ۹۳/۹/۲۷  مؤسسه پیدایش  رویش دیگر
۱۰  تحلیل فلسفی شعر فروغ فرخ‌زاد در «نشست عصری با فروغ»  سخنرانی  ۹۴/۰۲/۱۴  سالن شهید فتوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۱ تفکر انتقادی در نشست تفاوت تفکر علمی با اسطوره ای  سخنرانی  ۹۴/۰۹/۲۴ سالن شهید فتوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۲  خوانشی فلسفی از شعر فروغ در نشست به یاد فروغ  سخنرانی  ۹۴/۱۰/۰۹  مؤسسۀ پیدایش رویش دیگر
۱۳  منظق و رسانه  سخنرانی  ۹۴/۱۰/۲۳  مؤسسۀ پیدایش رویش دیگر
۱۴  چه مسئله ای کانت را به تحقیق در فلسفه کشانید؟  سخنرانی  ۹۴/۱۰/۳۰  مؤسسۀ پیدایش رویش دیگر
۱۵  برخی از جلسات دورۀ آموزشی مباحثی در فلسفۀ اخلاق کانت، هگل و کیرکگور  دورۀ آموزشی  ترم زمستان-بهار ۹۴-۹۵  دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۶  ژان پل سارتر از منظر فلسفی  سخنرانی  ۹۵/۰۲/۱۵  مؤسسۀ پیدایش رویش دیگر
۱۷  درس‌گفتاری دربارۀ مفاهیم زندگی، مرگ و اضطراب در روان ‌شناسی و فلسفه اگزیستانسیال  سخنرانی  ۹۵/۱۰/۰۵  مؤسسۀ پیدایش رویش دیگر
۱۸
۱۹

 

* در حال حاضر فایل صوتی برنامه های ذکر شده در جدول فوق، در مؤسسه موجود هستند. شما می توانید جهت تهیه آن ها به محل مؤسسه مراجعه نمایید. همچنین می‌توانید با عضویت در کانال تلگرام مؤسسه به آدرس http://telegram.me/rooyeshedigar فایل صوتی جلسات را دانلود کنید.