– خبرگزاری مهر: مروری بر کتاب کانت و شکاکیت: ۲ دغدغۀ مهم و کلیدی‌ فلسفۀ انتقادی کانت/ انواع شکاکیت

– روزنامه فرهیختگان: فلسفه در آلمان دیر متولد شد اما به سرعت رشد کرد (ویژگی‌های فلسفه‌پروری آلمان در گفت‌وگو با پژوهشگر فلسفه دانشگاه بن)

– خبرگزاری مهر: مهاجرت و مسئولیت در قبال دیگری (تأملی دربارۀ موج مهاجرتی این روزها)

– خبرگزاری مهر: «باید دوید تا ته بودن»/ سهراب سپهری و هایدگر

– مردم‌سالاری: تو خود آتش افروختی! تأملی دربارۀ شکایت ابراهیم حاتمی‌کیا به خدا

– مردم‌سالاری، زیتون: قضاوت با چه معیاری؟! تأملی دربارۀ مناظرۀ اخیر علی کریمی و محمدرضا ساکت در برنامۀ نود

– زیتون: دربارۀ یک استدلال استعلایی

– اصفهان زیبا، ایمنا، صدانت، سایت زیتون: شومن‌ها، دیندار‌مآبان بی‌دین و مشهوران بی‌اخلاق

-خبرگزاری مهر: دربارۀ مؤسسه توسعه و پیش‌بُرد فلسفه برای کودکان (IAPC)

– سایت زیتون، سایت صدانت: تأملی بر یک تنگنای اخلاقی در رسانه‌های اجتماعی؛ مورد آزاده نامداری

-سایت زیتون، سایت صدا نت: جغرافیای مفهومی کانت چه اهمیتی برای فلسفۀ تحلیلی دارد؟ (معرفی کتاب جغرافیای مفهومی کانت به همراه ترجمۀ بخشی از فصل اول کتاب)

-سایت زیتون، سایت صدانت: آیا هر‌ فرد مسئول تمام افراد بشر است؟

– سایت زیتون: مارین لوپن یا امانوئل مکرون؟

– سایت زیتون: تأملی در باب عوام‌فریبی و توسل به احساسات ملی‌گرایانه

– سایت مؤسسه پیدایش(رویش دیگر): بازخوانی «جدایی نادر از سیمین»

– سایت زیتون: نقش‌های موازی(تأملی دربارّ فیلم فروشنده) 

– سایت زیتون: پیش‌گفتاری دربارۀ «نسبت تکنولوژی با فرهنگ و دین»

-سایت زیتون، سایت صدانت: فروغ، زوال و امید: زیست‌جهانی فلسفی یا یک بیماری‌ دو قطبی؟

– سایت خوابگرد: نقدی بر الصاق بیماری دوقطبی به فروغ فرخزاد

– روزنامه اصفهان زیبا: تکنولوژی و یک نظام فرهنگی جدید

-روزنامه اصفهان زیبا: نسبت تکنولوژی با فرهنگ و نظام ارزشی چیست؟

-روزنامه اصفهان زیبا: فرهنگ، منطق، رسانه(۵)

-روزنامه اصفهان زیبا: فرهنگ، منطق، رسانه(۴)

ایسنا: نشست «اندیشه ورزی در ایران عصر صفوی» برگزار می‌شود؛

-روزنامه اصفهان زیبا: فرهنگ، منطق، رسانه(۳)

ایسنا: آموزش تفکر و فلسفه به کودکان مغفول مانده است؛

-روزنامه اصفهان زیبا: ستون منطق، فرهنگ، رسانه (۲)

-روزنامه اصفهان زیبا: ستون منطق، فرهنگ، رسانه (۱)

– ایسنا: فلسفه از خود سوال می پرسد؛

 ایسنا: بنیان فرهنگ بر اساس پژوهش نهاده می شود؛

– روزنامه همشهری: محدودیت جلسات نقد فیلم در اصفهان؛