* کارهای انتشاریافته:

۱- ترجمه کتابچۀ راهنمای تفکر انتقادی با همکاری خانم الهام معینی، مؤلف جو لاو، انتشارات شهرتاش، ۱۳۹۱٫؛

معرفی کتاب       دانلود فایل پی دی اف

 

۲- “Davidson’s no-priority thesis in defending the Turing Test”, Proceedings of the 4th International Conference of Cognitive Science (ICCS 2011): Procedia- Social and Behavioral Sciences 32 (2012), 456-46, Elsevier’s new e-journal.

معرفی مقاله(چکیده و منابع) در ScienceDirect          دانلود فایل پی دی اف مقاله

 

۳-  مقالۀ “در دفاع از آزمون تورینگ” ، ماهنامه علمی-تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، بهمن ۱۳۹۳، شمارۀ ۱۰۶٫

 مشاهدۀ متن در سایت ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت       مشاهدۀ متن در سایت مؤسسه

 

۴- ترجمۀ مقالۀ “چهارچوبی برای تسهیل گفتگوی کلاسی”، مان گری گوری، فصلنامۀ فلسفه و کودک، شمارۀ ۸، تابستان ۹۴٫ (“A Framework for Facilitating Classroom Dialogue”)

معرفی اصل مقاله           دانلود فایل پی دی اف مقاله

 

۵-مقالۀ “خوانشی اگزیستانسیالیستی از فروغ فرخزاد”، ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت، شمارۀ ۱۱۹، اسفند ۱۳۹۴٫

 مشاهدۀ متن در سایت ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت                مشاهدۀ متن در سایت مؤسسه

 

۶- مقالۀ فروغ، زوال و امید: زیست‌جهانی فلسفی یا یک بیماری‌ دو قطبی؟، سایت زیتون؛

مشاهده متن در سایت مؤسسه

 

۷- مقالۀ “پیش‌گفتاری دربارۀ «نسبت تکنولوژی با فرهنگ و دین»”، سایت زیتون؛

مشاهده متن در سایت مؤسسه  

 

۸- “پله‌های کنجکاوی: گفت و گوی محمدرضا واعظ شهرستانی و دکتر سروش دباغ دربارۀ فروغ فرخزاد”، ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت، شماره ۱۳۲، فروردین ۱۳۹۶٫

مشاهدۀ متن در سایت مؤسسه

؛Defending Davidson’s Anti-skepticism Argument: A Reply to Otavio Bueno“،  Philosophy Study، Volume 7, Number 11, November 20″

فایل پی دی اف مقاله

 

* مقالات و کتابهای در دست انتشار و یا در حال ترجمه:

 

– مقالۀ نقد و بررسی شعر قایق نیمایوشیج از منظر اگزیستانسیالیستی و فرمالیستی با همکاری ریحانه واعظ شهرستانی، ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت، در دست انتشار؛

 

– مقالۀ “شکل‌گیری زبانِ علم در بستر زبان طبیعی”، در حال بررسی؛

 

– کتاب تأملی فلسفی دربارۀ شعر و زیست‌جهان فروغ فرخزاد، در دست انتشار؛

 

– کتاب “شرایط استعلایی برای داشتن زبان از منظر دونالد دیویدسون”، در حال ویرایش؛

 

– مقالۀ “An Existentialist Reading of Forough’s Poem, a Minimalist Reading” در حال ویرایش؛

 

–  ترجمۀ کتاب Kant  and Skepticism (کانت و شکاکیت)، مؤلف: Michael N. Forster، انتشارات Princeton University Press 2008، در دست ترجمه؛

 

– دفتر “فلسفه و ادبیات” برای ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت، تدوین در آینده.