موسسه پیدایش در نشستی در روز دوشنبه، یکم مرداد ماه، با حضور خانم مهری بهرامی (داستان نویس و پژوهشگر سینما) به نقدر و بررسی فیلم “زن در ریگ روان” خواهد پرداخت.

فیلمی درام به کارگردانی هیروشی تشیگاهارا محصول سال ۱۹۶۴ است. فیلم‌نامه این فیلم را کوبو آبه بر پایه رمان خود به همین نام نوشته است. «آبه» با به‌کارگیری عناصر محدود داستانی، به بیان رنج زیستن به همراه تلاش‌های بسیار انسان برای رسیدن به هدف یا معنای زندگی می‌پردازد.
این داستان مایه‌های پررنگی از فلسفه ٔاگزیستانسیالیسم در خود دارد و به پیچ و خم‌های مسیری اشاره می‌کند که انسان طی می‌کند تا معنایی برای ماهیتِ افکار یا عملکرد یا زاویهٔ نگاهش به هستی ایجاد کند. انسانی که در این فیلم تصویر می‌شود مسئولِ سرنوشتِ خویش است. اگرچه بسیاری از اتفاقات، خارج از حیطهٔ قدرت و خواستِ او رقم می‌خورند، اگرچه بسیاری از تلاش‌های او نافرجام‌اند، اما در نهایت این خودِ اوست که تصمیم می‌گیرد چگونه زندگی کند. این فیلم، جزء ۱۰ فیلم برتر تاریخ سینمای جهان، به انتخاب آندری تارکوفسکی سینماگر روس است.