طرح درس دورۀ آموزشی مباحثی در فلسفه اخلاق-کانت، هگل و کیرکگور

منبع اصلی:

(Modern European philosophy) Stern, Robert-Understanding moral obligation _ Kant, Hegel, Kierkegaard-Cambridge University Press (2012)

 

* پانوشت:

پیرامون سؤال های مطرح شده در جلسۀ اول، علاقه مندان می توانند به دو کتاب زیر مراجعه فرمایند:

  • دین در ترازوی اخلاق: نسبت میان اخلاق دینی و اخلاق سکولار، ابوالقاسم فنایی، تهران: انتشارات صراط، ۱۳۸۴
  • اخلاق دین‌شناسی: پژوهشی در مبانی معرفتی و اخلاقی فقه، ابوالقاسم فنایی، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۹