موسسه فرهنگی هنری پیدایش(رویش دیگر) برگزار می‌کند:

رونمایی از کتاب طنین سکوت (پژوهشی جامع در باب ازدواج کودکان در ایران) با حضور نویسنده و پژوهشگر کامیل احمدی

این تحقیق جامع برای اولین بار سعی در تحلیل و بررسی رواج ازدواج کودکان در ایران با تاکید بر عوامل اجتماعی-فرهنگی دارد که آینه تمام نمای نابرابری‌های عمیق و ریشه‌داری هستند که به تداوم حیات کودک همسری در ایران دامن زده است. دلیل عقلانی انجام این مطالعه، تبیین شواهد و شیوع این عمل آسیب‌زا در ایران و کمک به تصمیم گیران دولتی در تمرکزشان بر حمایت آنی از حقوق انسانی دختران است. این مطالعه تلاشی است برای نمایان ساختن و به سطح آوردن اعماق مساله‌ی کودک همسری در ایران….

این نشست در مورد واکاوی، بروز و شیوع پدیده ازدواج کودکان به این ترتیب برگزار می‌گردد:

آقای کامیل احمدی (مردم شناس،محقق و نویسنده کتاب)

خانم مریم فروغی (دانش آموخته‌ی مطالعات فرهنگی و پژوهشگر حوزه‌ی زنان)

آقای امیرحسین رهبری (روانشناس)

زمان : دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۸

لازم به ذکر است که در انتهای این جلسه مراسم امضای کتاب توسط نویسنده انجام می‌شود.

حضور برای علاقمندان آزاد و رایگان می‌باشد.