موسسه فرهنگی هنری پیدایش(رویش دیگر) برگزار می‌کند:

نشستی دربارۀ “فلسفه و روان‌شناسی فحش”

چگونه فحش بدهیم و چگونه فحش بخوریم؟!

نگاهی به فحش در جهت خودشناسی!

سخنران: آروین آذرگین(پژوهشگر فلسفه و روان‌شناسی)

زمان: یکشنبه 21 آذر ساعت 18

هزینه: ده هزار تومان

عناوینی که در این نشست به آنها پرداخته می‌شود:

1- روان‌شناسی فحش

 • چرا فحش می‌دهيم؟ (علت‌شناسی)
 • پرخاشگری کلامی به عنوان يک سائق. فحش به عنوان کاتارزيس.
 • پرخاشگری کلامی به عنوان يک رفتار آموخته شده
 • افراد دارای ناکامی، اختلال و تعارض روانی بيشتر فحش می‌دهند و افراد دارای کاميابی مادی بيشتر فحش می‌خورند.
 • اشاره به سازوکار دفاعی برون‌فکنی (فرويد). فحش به عنوان برون‌فکنی. شعر مولانا.
 • چرا برخی از فحش‌ها حساسيت بيش از حد در ما ايجاد می‌کنند؟ (مشکلات و عقده‌های حل نشده)
 • فحش‌هايی که می‌خوريم و (شايد) می‌دهيم، ابزار خوبی است برای شناسايی نقاط ضعف ما.
 • اگر احساس کرديم نياز داريم فحش بدهيم راه‌کار چيست؟
 • ….

2. مواجهه‌ی معقول با فحش

 • شايسته است که فحش ندهيم و فحاشان را به ترک عمل خود تشويق کنيم. بايد کاری کنيم که در جامعه‌ای با ادب و فرهنگ ضعيف و اوضاع زندگی دشوار «فحش‌خورمان قوی باشد!»
 • کشف معنا
 • شرمنده کردن فحاش:
  • گفتگوی آرام با او.
  • …………
 • انديشه در مورد آگاهی و خويشتنداری ناکافی افراد.

3- اخلاق فحش دادن:

 • رعايت حقيقت:
  • کم‌دان به جای احمق، کم‌خرد به جای الاغ، کم‌شعور به جای بی‌شعور
  • پرهيز از…….
 • رعايت انصاف:
  • صفتی که ديگری را به آن منتسب می‌کنيم در خودمان نباشد يا بسيار کم‌رنگ باشد.
  • خود شخص را مخاطب قرار دهيم، نه …….
  • …….
 • پرهيز از شکستن دل
 • عاقبت‌انديشی