موسسه فرهنگی‌هنری پیدایش(رویش دیگر) برگزار می‌کند:

سمیناری در باب مرگ‌آگاهی و آخرت اندیشی قاعده زرین اخلاق اسلامی و سبک زندگی اسلامی

ارائه: خانم الهام السادات کریمی( دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه اصفهان)

زمان: دوشنبه ۲۰ دی ماه ۹۵، ساعت ۱۷:۳۰

سرفصل مطالب:

– آیا قاعده زرین خلاصه اخلاقی تمامی ادیان است؟

– آیا این قاعده در اخلاق اسلامی نیز قاعده‌ای زرین است؟

– مرگ ‌آگاهی و آخرت اندیشی به چه معناست؟

– سرچشمه اصلی و آغازین اضطراب چیست؟

– راهکار اخلاق اسلامی برای مقابله با اضطراب چیست؟

– معیار فضایل و رذایل اخلاقی در الگوی اخلاق اسلامی چیست؟

– ارائه الگوی تعارض زدای و تنازع زدایی و به تعبیر قرآن الگوی سلم آفرینی(سبک زندگی اسلامی)

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

علاقه‌مندان به حضور در جلسه جهت ثبت‌نام باید نام و نام خانوادگی خود را به شماره  ۳۰۰۰۶۷۰۲۶۶۹۰۲۴ پیامک کنند.