موسسه فرهنگی هنری پیدایش (رویش دیگر) با همکاری مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی مهرآفرین برگزار می‌کند:

جلسه معرفی و بررسی مجموعه ۹ جلدی شهربازی هوش هیجانی

 

425806396_67518

این مجموعه ۹جلدی با موضوعات کودک منعطف، کودک خلاق، کودک خودآگاه، کودک واقع گرا، کودک سازگار، کودک اجتماعی، کودک راه حل مدار، کودک مستقل و کودک خوش بین توسط  دکتر رضا علی نوروزی، مریم صانعی و آسیه محسنی تالیف شده است.

هوش هیجانی در سال های اخیر توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است، چرا که این هوش نسبت به ضریب هوشی(IQ) تاثیر بیشتری در موفقیت های افراد دارد. آنچه در مورد هوش هیجانی امیدبخش است،اکتسابی بودن آن است. برخلاف تصور سنتی از هوش، به عنوان امری ذاتی و ثابت، هوش هیجانی در طول زندگی قابل بهبود و ارتقاء است، البته به شرط آنکه بستر و زمینه مناسب برای آن فراهم باشد. این نکته اهمیت و ضرورت برنامه ریزی برای پرورش این نوع هوش را روشن می‌سازد. در این مجموعه ۹ جلدی، با توجه به اهمیت پرورش هوش هیجانی در کودکان به منظور زمینه سازی برای موفقیت آنها در زندگی فردی اجتماعی از یک سو و نقش بازی به عنوان ابزاری جذاب و موثر در یادگیری و رشد و پیشرفت از سوی دیگر، مجموعه ای از بازی ها طراحی شده است که می‌توان از آنها در پرورش ابعاد مختلف هوش هیجانی در کودکان پیش دبستانی و بالاتر بهره گرفت.

این جلسه با حضور خانم مریم صانعی مولف کتاب،پژوهشگر و کارشناس ارشد مشاوره خانواده برگزار می‌گردد.

زمان: دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ 

به همراه میز کتاب

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.