موسسه فرهنگی هنری پیدایش رویش دیگر برگزار می کند:

سمینار چگونه جامعه اخلاقی تری داشته باشیم؟

مدرس: آروین آذرگین (پژوهشگر فلسفه و روانشناسی)

زمان: شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸

حضور در جلسه آزاد و رایگان است.

لطفا جهت هماهنگی با ۰۹۳۹۴۲۸۵۴۶۰ تماس حاصل فرمایید.