موسسه پیدایش(رویش دیگر) و مرکز آفرینش های ادبی قلمستان برگزار می‌کنند:

“شب دکتر ضیاء موحد”
آئین نکوداشت شاعر و فیلسوف برجسته اصفهان
پنجشنبه ۱۳ دی ماه
ساعت ۱۶:۳۰
سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

حضور برای علاقه‌مندان آزاد است.