۱- دوره آموزشی استدلال یا سفسطه؟!
مدرس: محمد رضا واعظ

 

۲- دوره آموزشی نوشتن خلاق
مدرس: امیر صفایی پور