طرح درس های دوره های مؤسسه تا به امروز عبارتند از:

۱- طرح درس دوره آموزشی چرا منطقی نیستیم؟!

۲-کارگاه جدید داستان نویسی محمود نیکبخت

۳-طرح درس دورۀ آموزشی ویرایش و درست‌نویسی

۴-فلسفه فیلم و مطالعات سینمایی

۵-طرح درس دورۀ رویکرد فلسفی به شعر نو: پرونده اول، فروغ فرخزاد

۶-دوره‌ی آموزشی شناخت میشل فوکو

۷-دوره آموزشی آشنایی با نظریه های اساسی روانشناسی

۸-نوشتن خلاق

۹-سرفصل و طرح درس دورۀ آموزشی مباحثی در فلسفه وجودی و فلسفۀ اخلاق

۱۰-سر فصل دروس دورۀ آموزشی منطق و فلسفه با رویکرد تحلیلی برای دانشجویان

۱۱-نگاهی-زیبایی-شناختی-به-تاریخ-بیهقی 

۱۲-طرح درس کارگاه نویسندگی

۱۳-طرح درس جلسات داستان خوانی

۱۴-طرح درس از گفتن تا نوشتن

۱۵-طرح درس جلسات شعر

۱۶- استدلال-یا-سفسطه؟! حق با چه کسی است!

۱۷-چرا فلسفه؟

۱۸–طرح درس مروری بر تاریخ هنر ایران ۱ و۲

۱۹-طرح درس مدیریت منابع علمی و استناد دهی