۱- دوره آموزشی آشنایی با نظریه های اساسی روانشناسی

۲-  استدلال یا سفسطه؟!

۳-  دوره‌ی آموزشی شناخت میشل فوکو

۴- کلاس مهارت های پیش از ازدواج