موسسه فرهنگی هنری پیدایش (رویش دیگر) از مخاطبین و علاقه مندان جهت عضویت در گروه های چهارگانه زیر دعوت می نماید:
۱. روانشناسی برای زندگی؛
۲. فلسفه در زندگی؛
۳. کودک خلاق؛
۴. فیلم و ادبیات در زندگی؛
ساز و کار این طرح به این صورت است که علاقه مندان با پرداخت حق عضویت به صورتی که در ادامه شرح داده شده است، از برنامه های موسسه در زیرگروه عضو شده (در قالب لایوهای اینستاگرامی با مخاطب محدود، نشست ها و سمینارها، ورکشاپ های یک روزه و …. ) به صورت رایگان استفاده خواهند کرد.
۱. حق عضویت سه ماهه در هر یک از گروه های چهارگانه: ۹۰ هزار تومان؛
۲. حق عضویت شش ماهه در هر یک از گروه های چهارگانه: ۱۵۰هزار تومان؛
۳. حق عضویت سه ماهه به طور همزمان در دو گروه از گروه های چهارگانه: ۱۵۰ هزار تومان؛
۴. حق عضویت شش ماهه به طور همزمان در دو گروه از گروه های چهارگانه: ۲۵۰ هزارتومان؛
۵. حق عضویت شش ماهه در همه گروه ها به طور همزمان: ۴۰۰ هزار تومان؛

به امید سلامتی و به روزی،
روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری پیدایش (رویش دیگر)
اطلاعات بیشتر از طریق:
۰۹۱۹۵۹۴۹۹۵۴
پیج اینستاگرام:
@rooyeshedigar (از طریق پیام)
www.rooyeshedigar.ir