روز پنج شنبه ۹۳/۱۱/۱۶ در محل مؤسسۀ مطالعاتی رویش دیگر به مناسبت روز جهانی سرطان نشست«سرطان و بهدشت روان»با سخنرانی دکتر شیدایی برگزار شد. در ادامه فایل سخنرانی ضمیمه شده‌است.
بهداشت و روان-دکتر شیدایی
«روابط عمومی رویش دیگر»