فراخوان پرونده “فلسفه تحلیلی در زندگی روزمره”

موسسه فرهنگی مطالعاتی پیدایش(رویش دیگر) دومین پرونده با هدف واکاوی و نقد و بررسی کاربرد فلسفه در زندگی را در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱، برگزار خواهد کرد. عنوان دقیق این پرونده “فلسفه تحلیلی در زندگی روزمره” نام دارد و شامل ۱۴ گفتگو و میزگرد با اساتید و پژوهشگران حوزه فلسفه است. این گفتگوها به طور زنده از طریق پلتفرم اینستاگرام(و در صورت نیاز به صورت موازی پلتفرم Zoom) برگزار خواهند شد.
از آنجا که ارتباط فلسفه تحلیلی با زندگی و دیگر علوم به این ۱۴ عنوان آورده شده در این پرونده محدود نمی شود، از پژوهشگران، اساتید و علاقه مندان حوزه فلسفه تحلیلی که در محورهای زیر دانش و مطالعه دارند جهت ارائه یک فایل ویدئویی دعوت می شود.
شما لازم است در مدت زمان حداکثر بیست دقیقه به ارتباط یکی از جنبه های زندگی و یا علوم با فلسفه تحلیلی به صورت کوتاه، شفاف و دقیق بپردازید و فایل ویدئویی نهایی را به تلگرام موسسه با آیدی @Peydaayesh ارسال کنید. محورهای پیشنهادی جهت ارسال ویدئو عبارتند از:

۱. “فلسفه تحلیلی و ادبیات(و یا رمان/شعر)”؛
۲. “فلسفه تحلیلی و فیلم”؛
۳. “فلسفه تحلیلی و جامعه(شناسی)”؛
۴. “فلسفه تحلیلی و حقوق”؛
۵. “فلسفه تحلیلی و مرگ اندیشی”؛
۶. “فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ای”؛
۷. “فلسفه تحلیلی و فمنیسم”؛
۸. “فلسفه تحلیلی و روشنفکری دینی”؛
۹. “فلسفه تحلیلی و قضاوت”؛
۱۰. “فلسفه تحلیلی و تعلیم و تربیت”؛
۱۱. “فلسفه تحلیلی و فلسفه برای کودکان”؛
۱۲. “فلسفه تحلیلی و الهیات(دین)؛

آخرین مهلت ارسال ویدئو ۳۰ بهمن ماه است. همزمان با برگزاری گفتگوهای این پرونده در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱، ویدئوهایی که توسط شورای علمی پرونده تائید می شوند، جهت مشاهده عموم بر روی پیج اینستاگرامی موسسه فرهنگی مطالعاتی پیدایش (@rooyeshedigar) و پیج رسانه ترویج فلسفه و علم این موسسه (@mrvaez) آپلود خواهند شد. بعلاوه، متن ویدئوهای برگزیده پیاده سازی شده و در نسخه مکتوب این پرونده که در خرداد ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد، انتشار می یابند.

همچنین، شما می توانید جهت اطلاع از عناوین و زمان برگزاری گفتگوها و میزگردهای پرونده “فلسفه تحلیلی در زندگی روزمره” به سایت موسسه پیدایش(رویش دیگر) به آدرس www.rooyeshedigar.ir مراجعه فرمایید.

شورای علمی پرونده: حسین شیخ رضایی، بابک عباسی، امیراحسان کرباسی زاده، محمدرضا واعظ شهرستانی؛

روابط عمومی موسسه فرهنگی مطالعاتی پیدایش(رویش دیگر)- پرونده “فلسفه تحلیلی در زندگی روزمره”