دوست عزیز اگر در جلسه گذشته از سلسه جلسات “فیلم بستری برای تفکر” شرکت کرده اید، لطفا فرم نظر سنجی زیر را پر نمایید و آن را به آدرس الکترونیکی مؤسسه میل کنید.

فرم نظر سنجی پیشنهادی

با تشکر

مؤسسه مطالعاتی رویش دیگر