فیلم های بررسی شده تا به امروز عبارتند از:
جلسه اول : طلای سرخ (جعفر پناهی )
جلسه دوم : بازگشت (آندری زویاگنیتسف )
جلسه سوم : عشق سگی (گنزالس)
جلسه چهارم : جدائی نادر از سیمین (اصغر فرهادی )

جلسه پنجم: طعم گیلاس(عباس کیارستمی)

جلسه ششم: شبهای روشن(فرزاد موتمر)

جلسه هفتم: هامون(داریوش مهرجویی)

جلسه هشتم: Dogvile (لارس فون‌تریه)

جلسه نهم: آبی(کریستوف کیشلوفسکی)

جلسه دهم: سفید(کریستوف کیشلوفسکی)

جلسه یازدهم: قرمز(کریستوف کیشلوفسکی)

جلسه دوازدهم: بهشت(تام تیکوِر)

جلسه سیزدهم: ۱۰(عباس کیارستمی)

جلسه چهاردهم: آنی هال(وودی آلن)

جلسه پانزدهم: نفس عمیق(پرویز شهبازی)

جلسه شانزدهم: مرثیه ای برای یک رویا( آردان آرنوفسکی)