۱- فیلم ۱۰ از عباس کیارستمی

۲-آنی هال از وودی آلن

۳-نفس عمیق از پرویز شهبازی

۴-مرثیه ای برای یک رویا آردان آرنوفسکی

۵- چند کیلو خرما برای مراسم تدفین از سامان سالور

۶-نیمه شب در پاریس از وودی آلن