این جلسه به منظور درآمدی بر دوره ای با همین عنوان برگزار خواهد شد. علاقه مندان پس از پایان این جلسه می توانند برای حضور در این دوره ثبت نام کنند.

طرح درس این دوره:۴_۵۲۹۹۷۲۲۴۱۰۳۹۸۸۵۰۲۵