پنج‌شنبه‌ ها یک هفته در میان ساعت ۱۷
متن خوانی کتاب لوی-برول و مسئلۀ ذهنیت‌ها
مؤلف: یدالله موقن
با حضور یدالله موقن
سرپرست گروه: زهره فتوحی
جلسۀ اول: پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه
این جلسات رایگان برگزار می‌شود.

اطلاعیۀ جلسۀ اول:

در این جلسه ابتدا یدالله موقن در سخنرانی کوتاهی به معرفی کتاب خواهد پرداخت و سپس ۱۰ صفحۀ ابتدای مقالۀ “لوی برول و مسئلۀ ذهنیت‌ها” خوانده می‌شود. بنابراین لازم است که شرکت کنندگان متن مقاله را همراه خود داشته باشند. در حین خواندن متن در پایان هر صفحه با توقفی کوتاه به پرسش‌های شرکت کنندگان دربارۀ متن همان صفحه پاسخ داده می‌شود.
فایل مقاله برای دانلود: Moughen_Levy_Bruhl

منتظر دیدار شما هستیم
زهره فتوحی