پنج‌شنبه‌ ها یک هفته در میان ساعت ۱۷
متن خوانی کتاب «فرد و کیهان در فلسفۀ رنسانس»
مؤلف: ارنست کاسیرر- ترجمۀ یدالله موقن
با حضور یدالله موقن در برخی جلسات
سرپرست گروه: محمدرضا واعظ
جلسۀ اول: چهارشنبه ۱۰ تیرماه
این جلسات رایگان برگزار می‌شود.

اطلاعیۀ جلسۀ اول:

در این جلسه ابتدا یدالله موقن در سخنرانی کوتاهی به معرفی دورۀ رنسانس خواهد پرداخت و سپس ۱۰ صفحۀ ابتدای مقدمۀ مترجم از روی کتاب خوانده می شود. بنابراین لازم است که شرکت کنندگان کتاب خود را همراه داشته باشند. در حین خواندن متن در پایان هر صفحه با توقفی کوتاه به پرسش‌های شرکت کنندگان دربارۀ متن همان صفحه پاسخ داده می‌شود.
منتظر دیدار شما هستیم
محمدرضا واعظ شهرستانی