در این نشست مقاله کاسیرر « روشنگری » که بر چاپ چهارم کتاب فلسفه روشنگری افزوده خواهد شد خوانده می شود و نظر میشل فوکو در باره کتاب فلسفه روشنگری مطرح خواهد شد .سپس اشاره ای به نظر منتقدان روشنگری می شود.

سخنران: یدالله موقن (پژوهشگر و مترجم آثار ارنست کاسیرر در ایران)

زمان: پنج شنبه ۲۵ شهریورماه – ساعت ۱۸

حضور برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.