لویناس معتقد است که انسان های بسیار ابتدایی که هنوز از لحاظ رشد ذهنی به مرحله تشکیل بازنمایی های جمعی نرسیده اند مستقیما با هستی یا “دازین ” دیدار می کنند. او مدعی است که فلسفۀ معاصر حاشیه نویسی بر آثار لوی-برول است.

استاد یدالله موقن در روز یکشنبه، ۱۴ آبان ۹۶ ساعت ۱۷:۳۰ نشستی را با عنوان بررسی نظر امانوئل لویناس فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی دربارۀ نظریۀ ذهنیت ابتدایی لوسین لوی-برول و نسبت آن با “دازاین” در موسسه پیدایش برگزار خواهد کرد.

حضور برای علاقه مندان آزاد و رایگان است.

خواهشمند است جهت شرکت در نشست با شماره جدید موسسه (۰۹۱۹۵۹۴۹۹۵۴) تماس حاصل نمایید و یا نام و نام خانوادگی خود را ارسال فرمایید.