به مناسبت هشتاد و یکمین سالروز تولد فروغ فرخزاد مؤسسه پیدایش نشست به یاد فروغ را برگزار می کند:

زمان: چهارششنبه ۹ دیماه-ساعت ۱۶

مکان: مؤسسه پیدایش

سخنرانان:

– ریحانه واعظ شهرستانی با محوریت نسبت فروغ با نیما از منظر فرم شناسی؛

– محمدرضا واعظ شهرستانی با محوریت خوانشی فلسفی از شعر فروغ؛

همراه با شعر خوانی شرکت کنندگان؛

حضور در این جلسه برای عموم آزاد و رایگان است.

 

 

روابط عمومی مؤسسه پیدایش