موسسه فرهنگی پیدایش رویش دیگر برگزار می‌کند:

پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران

پژوهشی از کامیل احمدی

این تحقیق جامع برای اولین بار سعی در تحلیل و بررسی رواج ازدواج کودکان در ایران با تاکید بر عوامل اجتماعی-فرهنگی دارد که آینه تمام نمای نابراری‌های عمیق و ریشه‌داری هستند که به تداوم حیات کودک همسری در ایران دامن زده است. دلیل عقلانی انجام این مطالعه، تبیین شواهد و شیوع این عمل آسیب‌زا در ایران و کمک به تصمیم گیران دولتی در تمرکزشان بر حمایت آنی از حقوق انسانی دختران است.این مطالعه تلاشی است برای نمایان ساختن و به سطح آوردن اعماق مساله‌ی کودک همسری در ایران….

زمان: یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵

ساعت: ۱۷:۳۰

حضور برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.