موسسه فرهنگی هنری پیدایش(رویش دیگر) برگزار می‌کند:

نشست “شعر حماسی و اسطوره” 

سخنران: استاد یدالله موقن

زمان: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۰

در این جلسه یدالله موقن درباره شعر حماسی و اسطوره و رابطه حماسه و اسطوره سخن خواهدگفت، به ژانر ادبی حماسه و ژانر ادبی تراژدی می‌پردازد و تفاوت آن را با تراژیک بیان می‌کند. در پایان ایشان ایرادهای هگل به شاهنامه را مطرح خواهند کرد و نظر خود را در این باره عنوان می‌کنند. لذا از علاقمندانی که قصد شرکت در این جلسه را دارند خواهشمندیم این دو مقاله را به دقت مطالعه فرمایند.

لوکاچ_و_شعر_حماسی_و_نظر_هگل_در_باره

هگل و حماسه

 

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.