نشست شعر شناسیِ شناختی
سخنران: اردشیر غلامرضایی(شاعر و منتقد ادبی)
پنجشنبه چهارم بهمن ماه ساعت پنج عصر