موسسه فرهنگی هنری پیدایش( رویش دیگر) با هدف بررسی روند تخریب محیط زیست از منظر اقتصاد سیاسی جهانی نشست ” طبیعت در مقابل پول” را برگزار می‌کند

درک مکانیسم عملکرد جهان از نقطه نظر اقتصاد سیاسی، تاثیر به سزایی در حفاظت از محیط زیست دارد. دغدغه های محیط زیستی که درگذشته از اولویتهای اصلی کشورهای در حال توسعه نبود، امروزه با واکاوی روابط بین الملل و تاثیر سیاستهای کلان جهانی مابین شمال و جنوب پا به عرصه نوینی گذاشته است.
نشست “طبیعت در مقابل پول” که به زبان انگلیسی و با هدف واکاوی نقش سازمانهای چندملیتی در نابودی محیط زیست برگزار می شود به دنبال آن است که تصویر روشنی از نقش شهروندان عادی در این کارزار ارایه دهد تا از طرفی موجبات ارتقا آگاهی عمومی را در این زمینه فراهم آورد و از سوی دیگر بستری برای گفتمانی جهانی در باب حقوق همبستگی با محوریت محیط زیست ایجاد نماید.

زمان: یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶

سخنران: حسین جلیلی

لطفا جهت شرکت در نشست و اطلاع از جزییات آن با شماره ۰۹۱۹۵۹۴۹۹۵۴ تماس حاصل فرمایید.

حضور در این برنامه رایگان است ولی فقط با ثبت نام امکانپذیر می‌باشد.