نشست «پیش‌شرطها و آمادگی ذهنی برای ازدواج موفق»

سخنران: آروین آذرگین (پژوهشگر فلسفه و روانشناسی)
یکشنبه ۲۱ شهریور ساعت ۱۸- ۲۰
تلفن ثبت نام: ۰۹۳۹۴۲۸۵۴۶۰

https://telegram.me/rooyeshedigar