موسسه فرهنگی‌هنری پیدایش(رویش دیگر) برگزار می‌کند:

نشست ” چشم‌انداز جهانی ادبیات فارسی”

سخنران: استاد دکتر محمدجعفر یاحقی (پژوهشگر،نویسنده و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد)

زمان: پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه، ساعت ۱۷

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.