images (2)از مجموعۀ سلسله جلسات فیلم بستری برای تفکر مؤسسه، فیلم “نیمه شبی در پاریس” وودی آلن سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۱۸ مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. در این جلسه تغییراتی نسبت به جلسات گذشته  اعمال خواهد شد. این تغیرات عبارتند از:

۱- از این پس یعنی از اردیبهشت ماه جلسات “فیلم بستری برای تفکر” به جای پنج شنبه ها، آخرین سه شنبه هر ماه برگزار خواهد شد.

۲-حضور علاقه مندان در این جلسات آزاد است؛ یعنی هزینه ورودی برای جلسات گرفته نمی شود.

۳- قسمت آنتراک جلسه به سه تارنوازی و شعر خوانی اختصاص خواهد داشت؛ خواندن شعر و یا متن برای عموم آزاد است.

۴- در حد توان سعی می شود در بعضی از جلسات از مهمانان ویژه جهت نقد و بررسی استفاده شود.

 

رویش دیگر